Informatie over de toe te passen lijm

Strongboard FL wordt op de EPS droogbouwsystemen verlijmd met ULTRABOND ECO FIX lijm van Mapei of de ROLLFIX ECO lijm


Gegevens m.b.t. de door de producent vrijgegeven lijmsoorten:

Geteste en vrijgegeven lijmsoorten voor toepassing i.c.m. Strongboard FL

Belangrijke informatie m.b.t. het verlijmen van tegels over Strongboard FL

Elastorapid Heatnet Droogbouw Vloerverwarming

Sinds de introductie van Strongboard FL, in 2007, is al meer dan 100.000 vierkante meter geïnstalleerd: een ervaring waarop u kunt bouwen.
Wij adviseren om tegels op Strongboard FL te lijmen met MAPEI Elastorapid lijm of specie met Ultracolor Plus toe te passen.

  • Maat van de tegels: zie deze pagina
  • Bij andere maten mag de verhouding tussen de zijden van de tegels maximaal 3:1 te zijn.
  • Op het blad met gegevens (PDF) wordt nadere informatie gegeven over de toe te passen lijmsoort: MAPEI Elastorapid lijm en Mapei voegmortel Ultracolor Plus.
    Bij gebruik van lijmsoorten, die niet zijn vrijgegeven voor het verlijmen van tegels over Strongboard FL, wordt geen garantie gegeven.
  • Voor het beste resultaat worden de tegels EN het Strongboard ingesmeerd met de juiste, geadviseerde lijmsoort.
  • Gebruik van primer wordt niet geadviseerd.
  • Bij tegels met een lengte van meer dan 40 cm wordt een voeg van minimaal 5 mm geadviseerd om mogelijke bewegingen in de vloer te kunnen compenseren.